logo_assemblea

 

 
dilluns 16 de novembre de 2015
Campanya No al TTIP de València
Municipis europeus contra el TTIP

La Comissió Europea (#CE) està negociant amb #EEUU un Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (més conegut com #TTIP per les seues sigles en anglés).

Es tracta d’un ampli acord de liberalització del comerç i les inversions que, impulsat pels lobbys transnacionals, maniobra a esquena de la ciutadania i els seus representants. Amb el propòsit de reduir les barreres no aranzelàries, l’acord pretén eliminar qualsevol tipus de "normas innecesarias" que limiten o s’oposen a l’actual model depredador de les grans corporacions, que posa per damunt de les persones i del medioambiente els interessos del capital.

Esta major liberalització dels intercanvis de béns i servicis entre els dos majors blocs econòmics mundials, exigix la rebaixa dels actuals estàndards europeus, anul·lant amb això les regulacions que protegixen al consumidor, als treballadors i al medioambiente. D’esta manera, les lleis del comerç i dels negocis primarien sobre qualsevol altra consideració social, relegant-se a segon pla les legislacions nacionals, regionals o locals en vigor.

Tal com van les negociacions, la lògica imposada per este tractat portaria al desmantellament dels serveis públics, així com a la pèrdua de llibertat dels poders locals per a subministrar els servicis necessaris que permeten satisfer les necessitats socials de les seues poblacions i la promoció de polítiques de foment de l’activitat econòmica i de l’ocupació local.

Un dels principals objectius del TTIP és la liberalització total dels serveis públics i la transferència de la prestació dels mateixos a les empreses transnacionals, així com de les compres i licitacions de béns i servicis que gestionen les Administracions Públiques.

Amb això es posaria en perill el funcionament de tots els servicis públics i de les compres públiques, en tots els nivells, comp rometent l’autonomia local i la facultat atorgada als representants triats per a l’administració de les corporacions locals. L’aprovació del TTIP portaria a la privatització de servicis d’àmbit municipal en àrees com ara la sanitat, l’educació, els servicis socials i culturals, el subministrament d’aigua, les infraestructures, el transport públic i les comunicacions, i la gestió de residus, entre altres.

En definitiva, el Tractat Transatlàntic anul·laria de fet el paper de les Corporacions locals i la funció social prevista en la Constitució espanyola. En cas d’aprovar-se, este tractat tindria efectes irreversibles, ja que significaria la mercantilització absoluta de les nostres vides, el sotmetiment total de la sobirania dels estats i de les seues institucions als interessos de les grans corporacions i el fi del malparat model social europeu."

El TTIP atenta contra l’autonomia de les corporacions locals i posa en perill els serveis públics i el model social europeu.

De l’anteriorment exposat pot concloure’s que el TTIP suposa un dur colp contra els valors democràtics vigents. No sols per la seua falta de transparència, sinó per la voluntat explícita manifestada per les parts negociadores (la Comissió Europea i el govern d’EE.UU.) de concedir a les grans empreses multinacionals més poder que als ciutadans a l’hora d’establir lleis essencials que afecten de forma irreversible al control dels recursos comuns, la producció de béns i la gestió de tots els sectors d’activitat.

Això està provocant un gran malestar per part de les Administracions Locals europees, creixent el nombre de les corporacions locals, regionals i municipals que ja s’han declarat com "corporaciones insubmises al TTIP" o que estan pressionant perquè es modifique o no es ferm. En efecte, les entitats locals són conscients que la seua aprovació tindrà importants efectes negatius sobre l’activitat econòmica i l’ocupació local: reducció de salaris; augment de esl deslocalitzacions; eliminació de xicotetes i mitjanes empresas...

Són nombroses les xarxes que estan funcionant a Europa amb l’objecte d’agrupar a milers d’entitats locals (França, Bèlgica, Àustria, Alemanya, Espanya) que s’oposen a la trampa que suposa el TTIP. Amb això expressen la seua capacitat de resposta i defenen les funcions que tenen atorgades per llei com a principals garants de la promoció dels servicis públics, l’activitat econòmica i l’ocupació local.

A través d’este escrit, la Campanya NO al TTIP de València, que forma part de la Campanya NO al TTIP estatal i europea, insta a l’Ajuntament de València a prendre postura i aprovar una moció d’oposició al TTIP i al CETA, tractat homòleg entre la UE i Canadà en via de ratificació, unint-se així als centenars de corporacions locals que ja ho han fet de cap a cap de la Unió Europea. 
26 de febrer
Impedir la implantació de la ZAL sobre La Punta i recuperar aquest espai per a la ciutat i la ciutadania, mitjançant una reflexió col·lectiva, amb especial atenció als seus habitants originaris. Horta és futur. Ja que la contestació ciutadana i les múltiples al·legacions que s’han fet (...)

concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"