logo_mrg

 

 
dijous 15 de novembre de 2007
“Frente al cambio climático: actúa ya”: Apagón 15 noviembre entre las 20:00 y las 20:05 horas

Con ocasión de la presentación del Informe científico de las Naciones Unidas sobre cambio climático por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), durante la semana del 12 al 17 de noviembre en Valencia, numerosas organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y ciudadanas del Estado español [1] convocan un apagón con el lema:

La convocatoria es abierta y consiste en la desconexión del consumo eléctrico en viviendas, centros de trabajo públicos y privados e instalaciones y equipamientos públicos durante ese periodo.

Ecologistas en Acción invita a sumarse a ella a cuantas personas y entidades deseen llamar la atención de la sociedad y de las instituciones sobre la necesidad de tomar medidas urgentes ante esta grave amenaza.

Frente al Cambio Climático: actúa ya

Con ocasión de la presentación del Informe científico de las Naciones Unidas sobre cambio climático durante la semana del 12 al 17 de noviembre en Valencia numerosas organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y ciudadanas del Estado español convocan un apagón con el lema:

“Frente al cambio climático: actua ya”

Para el día 15 de noviembre de 2007 entre las 20,00 y las 20,05 horas de la tarde: Apagón La convocatoria es abierta y consiste en la desconexión del consumo eléctrico en viviendas, centros de trabajo públicos y privados e instalaciones y equipamientos públicos durante ese periodo. Invitamos a sumarse a ella a cuantas personas y entidades deseen llamar la atención de la sociedad y de las instituciones sobre la necesidad de tomar medidas urgentes ante esta grave amenaza.

Preguntes i respostes de l’apagada del 15 de novembre de 2007 a les 20 hores

Qui l’organitza? Grups ecologistes, organitzacions sindicals, i entitats cíviques han decidit llançar la iniciativa, encoratjant el seu desenvolupament per tot Europa.

Amb quin motiu?

La primera quinzena de novembre se celebra entre els dies 12 i 17, a València, la reunió mundial del IPCC, Comissió Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides. En aquesta reunió es presentarà i s’aprovarà el IV Informe d’avaluació, la conclusió del que sabem sobre el canvi climàtic i l’acció humana necessària i imprescindible per a evitar-lo, reduir el seu impacte i adaptar-s’hi. Quins objectius té l’apagada? Pressionar les administracions locals, estatals, nacionals, autonòmiques i internacionals per a adoptar compromisos, mesures decidides i concretes per a impedir el canvi climàtic, reduir el seu impacte i adaptar-se a les condicions adverses de canvi climàtic.

En què consisteix?

A apagar els llums del lloc on ens trobem: en les llars, el centre de treball, d’oci o la biblioteca, a les 20 hores, durant 5 minuts, el dijous 15 de novembre a les 20 hores. També parar la circulació de vehicles en les voreres d’emergència, amb precaució i sense obstaculitzar el trànsit. I difondre al màxim la iniciativa. A més es proposa fer sonar casseroles on es considere, llançar petards que convoquen o fer volar les campanes durant aquests cinc minuts. Prèviament aprovant i difonent bans, correus electrònics... per a convocar-la.

Servirà per a alguna cosa?

Expressarà una voluntat decidida i ferma. Es tracta d’una mobilització cívica un vot que pretén unir totes les famílies, comunitats, associacions...

És suficient?

A molta gent lectora d’aquestes preguntes els sabrà a poc. Estan acostumades a la gimnàstica de l’acció, però per a la majoria... és un primer exercici. Per açò proposem canviar una bombeta incandescent per una altra de baix consum, com a mínim, aprofitant l’apagada. Cal predicar amb l’exemple i, fer allò que es puga, allò que estiga a la nostra mà per a legitimar l’exigència cap als qui són, proporcionalment, molt més responsables en les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

És veritat que les bombetes de baix consum contaminen més que les incandescents?

Les bombetes de baix consum són residus electrònics que han de tornar-se, una vegada acabada la seua vida útil, a les mateixes botigues on es van adquirir o pensem adquirir una nova. Per tractar-se d’un residu electrònic tenen un xicotet impost com a Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). Les bombetes incandescents són un residu que no té sistema d’arreplegada, ni tan sols en el contenidor de vidre. Estan començant a ser prohibides en diferents països.

És una acció política? Política, en el sentit cívic de la paraula, sí. Partidista, lligada a algun partit polític, no en absolut. És una iniciativa cívica i ecologista.

Hi ha algun risc de resultar perjudicial per a la xarxa de subministrament elèctric?

Algunes veus havien anticipat un perill que la xarxa no fóra capaç d’adaptar-se al ràpid descens de consum per l’apagada i a un augment sobtat. Feia la impressió que l’objectiu era desmobilitzar, disseminar el temor entre la gent. De fet, l’1 de febrer de 2007 quan convocarem l’anterior apagada, malgrat abaixar el consum perceptiblement, no va haver-hi cap dany. En tot cas, els talls en el subministrament s’eviten mantenint bé la xarxa. Aquestes apagades ajuden a posar a prova el seu bon funcionament.

Augmentarà el consum elèctric, es consumirà més electricitat, en encendre tots els llums?

Allò que han estalviat durant 5 minuts, ho han consumit encenent tots els llums de colp” van dir els detractors de la iniciativa de febrer. La sobre tensió no té rellevància. Si a més instal·lem regletes amb llum podrem eliminar els consums dels electrodomèstics en Estand by. També podem encendre els llums gradualment, un per un. 
26 de gener
Somos millones de mujeres y hombres, organizaciones, redes, movimientos, sindicatos de cada rincón del planeta, aldeas y regiones, zonas rurales y centros urbanos de todas las edades, pueblos, culturas y creencias unidos y unidas por la firme convicción de que OTRO MUNDO ES POSIBLE Con toda (...)

Desembre de 2007
de Erik S. Reinert Eric S. Reinert es profesor de Tecnología, gobernación y desarrollo de estrategias en la Universidad Tecnológica de Tallin, en Estonia, y presidente de The Other Canon Foundation, en Noruega. Es uno de los economistas de desarrollo heterodoxos líderes mundiales, y autor de (...)

Novembre de 2007
Jornades de Debat Social i Sindicalisme Alternatiu Locals: Octubre C.C.C. ( C/ San Ferran, 12) València
Programa:
Dimecres 28 de Novembre
18’15h. Presentació de les Jornades i picaeta de “benvinguda”
18’30h. Debat: “La construcció de l’espai del Sindicalisme Alternatiu. Balanç actual i (...)

concepció&disseny;: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"